PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca z pracodawcami

Szkolenie praktyczne w ZST prowadzono w formach:

  • przedmioty w kształceniu praktycznym – bazę szkoleniową stanowiły pracownie szkolenia praktycznego w ZST oraz  PCKU (  141 uczniów )
  • praktyki  zawodowe dla uczniów klas III Technikum – 183 uczniów
  • zajęcia praktyczne ( ZSZ ). – 65 uczniów

Zorganizowano praktyki zawodowe dla 183 uczniów technikum w 91 zakładach pracy. Na bieżąco szkoła współpracuje z 30 przedsiębiorcami branży budowlanej szkolącymi pracowników młodocianych ( Klasa I – III,    65 uczniów ZSZ)

Współpraca z firmą Wienerberger

Współpracując z firmą Wienerberger dnia 07.03.2016r.  jak co roku przeprowadzono dla uczniów klas drugich szkolenie w zakresie nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w budownictwie. Szkolenie przeprowadził Pan Aleksander Król, doradca techniczny firmy, prezentując metodę wznoszenia ścian w systemie Dryfix.

W zajęciach uczestniczyło 64 uczniów, każdy z nich mógł samodzielnie wypróbować ułożenie ściany w tej technologii. Organizatorem szkolenia był Pan Bogusław Nowak.

Z Firmy Wienerberger pozyskano materiały budowlane, które wykorzystuje się na zajęciach praktycznych:

  • Zaprawę cementową
  • Zaprawę poliuretanową
  • Pustaki Porotherm

Współpraca z firmą „Atlas”

Uczniowie klas II w zawodzie technik budownictwa w maju minionego roku wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy Atlas. Szkolenie dotyczyło nowoczesnych technik ocieplania budynków. Uczniowie w liczbie ok. 70 osób z zaangażowaniem uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Przedstawiciel firmy Atlas zadawał uczniom pytania dotyczące wykładu a za dobre odpowiedzi otrzymywali punkty. Podczas wykładu, uczniowie dowiedzieli się wiele na temat błędów popełnianych przez współczesnych wykonawców.
Dodatkowo wśród atrakcji wykładu znalazł się eksperyment związany z podpalaniem styropianu.

Na koniec, przedstawiciel nagrodził uczniów z największymi ilościami punktów, unikalnymi egzemplarzami książek dotyczących ociepleń, słuchawkami oraz koszulkami z logo firmy.

Współpraca w zakresie szkolenia pracowników młodocianych z Firmą Ryborz Hubert Malowanie Tapetowanie z Pszowa

We współpracy z Firmą: Ryborz Hubert Malowanie Tapetowanie z Pszowa nauczyciele przedmiotów zawodowych, a szczególnie p. Weronika Goik przygotowywali uczniów do konkursu Złota Kielnia.


W Finale centralnym pod patronatem Akademii Technicznej PPG DECO w Poznaniu (10 lutego 2017) uczeń klasy II ZSZ – Marek Ryborz zajął I miejsce.

Współpraca z firmą PREVAC

Z Firmą PREVAC współpracujemy od kilkunastu już lat. Corocznie uczniowie ZST odbywają w tym zakładzie praktyki zawodowe a niejeden z nich po skończeniu nauki w szkole znajduje tam zatrudnienie.

Firma Prevac jest producentem aparatur naukowo – badawczych wykorzystującym techniki precyzyjne i próżniowe. Firma zajmuje się produkcją urządzeń do pracowni i laboratoriów naukowych. Ta znana na całym świecie firma zajmuje się również produkcją: analizatorów energii, nośników próbek, manipulatorów, wag kwarcowych, synchrotronów, turbin samolotowych, endoprotez.

Uczniowie podczas wizyt w firmie maja możliwość wysłuchania wykładu na temat rozwoju i funkcjonowania firmy na rynku pracy, a następnie poznać siedzibę firmy oraz sektory działalności. Uczniowie poznają warunki jakie musi spełniać potencjalny kandydat do pracy w firmie.

Współpraca z firmą BUD-BED

Wycieczki dydaktyczne do zakładu produkcyjnego „Bud-Bet” w Żorach. Jest to firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji betonu towarowego.

Uczniowie biorą udział w prelekcji na temat zastosowania i właściwości betonu oraz zapoznają się z procesem technologicznym wytwarzania mieszanki betonowej. Prelekcja dotyczy produkcji betonu, sposobów badania właściwości mieszanki, składników betonu towarowego oraz wymagań jakościowych dotyczących jego wytwarzania i transportu. Uczniowie zwiedzają zakład zapoznając się z poszczególnymi etapami produkcyjnymi. Przeprowadzane są również pokaz układania i zagęszczania mieszanki  betonowej.