PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca z pracodawcami

  • FIRMA „WIENERBERGER”

Współpracując z firmą Wienerberger  co roku przeprowadzane są szkolenia dla uczniów klas drugich  w zakresie nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w budownictwie. Szkolenie przeprowadzane są przez przedstawicieli firmy.

Z Firmy Wienerberger pozyskano materiały budowlane, które wykorzystuje się na zajęciach praktycznych:

  • Zaprawę cementową
  • Zaprawę poliuretanową
  • Pustaki Porotherm

  •  FIRMA „ATLAS”

Udział w różnego rodzaju szkoleniach i wykładach, np. z nowoczesnych technik ocieplania budynków


  • FIRMA „RYBORZ HUBERT MALOWANIE TAPETOWANIE” z Pszowa

We współpracy z Firmą: Ryborz Hubert Malowanie Tapetowanie z Pszowa nauczyciele przedmiotów zawodowych, a szczególnie p. Weronika Goik przygotowywali uczniów do konkursu Złota Kielnia.


W Finale centralnym pod patronatem Akademii Technicznej PPG DECO w Poznaniu (10 lutego 2017) uczeń klasy II ZSZ – Marek Ryborz zajął I miejsce.


  • FIRMA „PREVAC”

Współpraca trwa od kilkunastu już lat. Corocznie uczniowie ZST odbywają w tym zakładzie praktyki zawodowe, a niejeden z nich po skończeniu nauki w szkole znajduje tam zatrudnienie.

Firma Prevac jest producentem aparatur naukowo – badawczych wykorzystującym techniki precyzyjne i próżniowe. Firma zajmuje się produkcją urządzeń do pracowni i laboratoriów naukowych. Ta znana na całym świecie firma zajmuje się również produkcją: analizatorów energii, nośników próbek, manipulatorów, wag kwarcowych, synchrotronów, turbin samolotowych, endoprotez.

Uczniowie podczas wizyt w firmie maja możliwość wysłuchania wykładu na temat rozwoju i funkcjonowania firmy na rynku pracy, a następnie poznać siedzibę firmy oraz sektory działalności. Uczniowie poznają warunki jakie musi spełniać potencjalny kandydat do pracy w firmie.


  • FIRMA „BUD-BED”

Wycieczki dydaktyczne do zakładu produkcyjnego „Bud-Bet” w Żorach. Jest to firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji betonu towarowego.

Uczniowie biorą udział w prelekcji na temat zastosowania i właściwości betonu oraz zapoznają się z procesem technologicznym wytwarzania mieszanki betonowej. Prelekcja dotyczy produkcji betonu, sposobów badania właściwości mieszanki, składników betonu towarowego oraz wymagań jakościowych dotyczących jego wytwarzania i transportu. Uczniowie zwiedzają zakład zapoznając się z poszczególnymi etapami produkcyjnymi. Przeprowadzane są również pokaz układania i zagęszczania mieszanki  betonowej.