PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

Współpraca z uczelniami wyższymi

1) Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

W 2016 r. podpisano porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji wiedzy i wspierania działań mających na celu upowszechnienie nauki, kultury i sportu głównie wśród uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Organizowane są pokazy i demonstracje nowoczesnych technologii wykorzystywanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także spotkania z pracownikami uczelni promujące jej kierunki kształcenia.

Warsztaty sitodruku zorganizowane przez WST w Katowicach

 

2) Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Współpraca w zakresie organizacji warsztatów grafiki i grafiki cyfrowej dla uczniów technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz uzdolnionych artystycznie uczniów szkoły branżowej.

Warsztaty z zakresu perspektywy w malarstwie prowadzone przez dr inż. architekta Jerzego Wojewódkę oraz jego studentów

3) Uniwersytet SWPS w Katowicach

Współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Organizowane są warsztaty głównie z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci.

Warsztaty dla rodziców „Dobra współpraca rodzice-dziecko i rodzice-szkoła”
prowadzone przez pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu SWPS panią Anetę Esnekier