PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Współpraca z uczelniami wyższymi

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie

  • Wydział Technologii Żywności – udział w warsztatach naukowych oraz dniach otwartych uczelni

 

2) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  • Wydział Sztuki i Instytut Sztuk Pięknych – uczniowie szkoły wyjeżdżają do Częstochowy by uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych, poznają kierunki kształcenia uniwersytetu.Poza tym od 3 lat  przy szkole działa Stowarzyszenie „Obywatelska 30”, które  wspólnie z uczelnią organizuje Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny finansowany przez miasto Rydułtowy. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem, każdego roku bierze w nim udział kilkuset fotografów z wielu państw świata.

 

3) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

  • Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach – kilka razy w roku uczniowie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez tę uczelnię. Tradycją stał się udział  uczniów w projekcie Kabum adresowanym do młodzieży szkół średnich z klas o profilu mundurowym. Ponadto na spotkaniach w szkole goszczeni są pracownicy naukowi tej uczelni.