PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca z uczelniami wyższymi

1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Szkoła od kilku lat prężnie współpracuje ze uczelnią. Strony podpisały porozumienie o współpracy, które przewiduje m.in. udział młodzieży w warsztatach, wykładach, dniach otwartych czy współorganizowanie konkursu Start do Własnego Biznesu. Ponadto młodzież ma możliwość wyjazdu na uczelnię i uczestnictwo w zajęciach ze studentami.

 

2) Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z uczelnią, które przewiduje m.in. udział młodzieży w laboratoriach, ćwiczeniach, wykładach czy dniach otwartych. Dodatkowo młodzież ma możliwość wyjazdu na uczelnię i uczestnictwo w zajęciach wspólnie ze studentami.

 

3) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi WZ w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z uczelnią, które przewiduje m.in. udział młodzieży w laboratoriach, ćwiczeniach, wykładach czy dniach otwartych. Dodatkowo młodzież ma możliwość wyjazdu na uczelnię. Uczelnia uczestniczy w Festiwalu Akademickim organizowanym przez szkołę.

 

4) Politechnika Śląska

  • CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE: Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
    Na mocy porozumienia zawartego  29.04.2016r. uczelnia zapewnia uczniom ZSE możliwość uczestniczenia w wykładach rektorskich, wykładach otwartych, warsztatach   prowadzonych przez pracowników Uczelni. Uczniowie ZSE mają szansę zwiedzania Uczelni w ramach dni otwartych.

 

5) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu