PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

Współpraca z pracodawcami

 • CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW w Wodzisławiu Śląskim

Wykaz pracodawców współpracujących ze szkołą  kształcących uczniów – młodocianych pracowników w poszczególnych branżach znajduje się na stronie  http://cech.wodzislaw.pl/# w zakładce FIRMY ZRZESZONE.


 • POLSKA GRUPA GÓRNICZA


 • ZAKŁAD MIĘSNY „JANTAR” z Pszowa


 • ZAKŁAD MIĘSNY „BERGER” z Rydułtów


 • ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „TOMASZNY” z Wodzisławia Śląskiego


 • FIRMA „MICHAEL” W Radlinie i Rydułtowach


 • FIRMA „TENNECO”


Współpraca jest nastawiona na kształcenie uczniów w systemie dualnym . Uczeń nabywa umiejętności zawodowe bezpośrednio na stanowiskach pracy renomowanych firm. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nieocenionym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Na zajęciach praktycznych młody człowiek kształtuje postawy, kompetencje, które są wysoko cenione przez pracodawców takie jak: szacunek do wykonywanej pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy w zespole, postawy przedsiębiorcze itp.

Porozumienia z firmami dotyczą:

 • wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży, w tym wzajemne informowanie się o problemach związanych z realizacją programów nauczania,
 • zapewnienia uczniom właściwej realizacji programu nauczania zgodnego ze standardami kwalifikacji zawodowych związanych z profilem działalności Firmy,
 • zagwarantowanie kadry szkolącej posiadającej odpowiednie kwalifikacje potrzebne do pełnienia nadzoru nad szkoleniem pracowników młodocianych,
 • wspierania w miarę posiadanych możliwości szkoły w pomoce dydaktyczne i innego typu materiały demonstracyjne na potrzeby kształcenia,
 • kierowania pracowników młodocianych na kształcenie do szkoły objętej porozumieniem,
 • zatrudniania najlepszych absolwentów na podstawie stosunku pracy.