PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca z uczelniami wyższymi

1) Politechnika Śląska

  • Wydział Mechaniczny Technologiczny w Gliwicach (01.12.2015r. na czas nieokreślony) – objęcie patronatem naukowym uczniów i nauczycieli szkoły.
  • Wydział Górnictwa i Geologii w Gliwicach (15.03.2011r. na czas nieokreślony) – popularyzacja kształcenia technicznego górniczego.