PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Porozumienia zawarte przez Powiat Wodzisławski

Porozumienie zawarte w dniu 9 marca 2018 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Polską Grupą Górniczą S.A. w Katowicach

Porozumienie zawarte w dniu 9 marca 2018 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Polską Grupą Górniczą S.A. w Katowicach dotyczące współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych i innych niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa.