PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Porozumienia zawarte przez Powiat Wodzisławski

Porozumienie zawarte w dniu 12 kwietnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Porozumienie zawarte w dniu 12 kwietnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w sprawie współpracy w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy. Celem dodatkowym porozumienia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz ofertą edukacyjną proponowaną przez szkoły zawodowe.