PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Porozumienia zawarte przez Powiat Wodzisławski

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 16 grudnia 2014 roku pomiędzy Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim a Powiatem Wodzisławskim w zakresie kształcenia uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski na potrzeby lokalnego rynku pracy

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 16 grudnia 2014 roku pomiędzy Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim a Powiatem Wodzisławskim w zakresie kształcenia uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski na potrzeby lokalnego rynku pracy, którego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem w zasadniczych szkołach zawodowych w celu nabycia kwalifikacji zawodowych także w zawodach rzemieślniczych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w zakładach rzemieślniczych.

Zakres współpracy obejmuje:

  • popularyzację kształcenia w zawodach rzemieślniczych wśród uczniów gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych,
  • włączanie się Cechu w tworzenie szkolnych programów nauczania przedmiotów zawodowych,
  • udział pracodawców zrzeszonych w Cechu w doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły niezbędnej do realizacji teoretycznych przedmiotów zawodowych,
  • organizowanie wspólnie ze szkołami przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: konkursy, quizy, turnieje mające na celu zwiększenie zainteresowania zawodami rzemieślniczymi,
  • wspólna realizacja projektów unijnych i programów rządowych mających na celu podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego,
  • wspólna organizacja konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, targów edukacyjnych i targów pracy.