PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Kształcenie zawodowe

Klaster Silesia Technopolis

13 grudnia w siedzibie firmy Prevac w Rogowie odbyła się uroczystość przyjęcia Powiatu Wodzisławskiego w struktury Klastra Silesia Technopolis. W imieniu Powiatu Wodzisławskiego podpis pod dokumentem złożył ówczesny starosta Ireneusz Serwotka, a w imieniu Klastra prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim Krzysztof Dybiec.

Projekt Technopolia Śląska stanowi trzon do działania organizacji, przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania. W skład Klastra wchodzili dotąd: Miasto Wodzisław Śląski, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, firmy – Damatic, Prevac, POL-EKO Aparatura i SAS (równocześnie członkowie  Izby Gospodarczej).

Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla rozwoju przemysłu High-Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.

Centralnym punktem projektu ma być Wodzisław Śląski, gdzie mają być opracowane dobre praktyki dla rozwoju całego regionu. Projekt ma się rozszerzać na miasta w ramach Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego oraz ,w kolejnym etapie, na śląsko – morawską krainę.

Technopolia – jest to ośrodek innowacji technologicznych zapoczątkowujący procesy rozwoju gospodarczego i powstanie nowych regionów przemysłowych przez skupianie działalności nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także instytucji finansowych oraz specjalistycznych usług – informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowych ułatwiających kontakt między różnymi podmiotami życia gospodarczego.

Korzyścią powstania Technopolii jest dla samorządów m.in. pozyskanie nowych inwestorów, tworzenie marki regionu, rynek pracy oparty na przedsiębiorstwach High-Tech czy zagospodarowanie terenów inwestycyjnych. W ramach działań prowadzone tez będzie wsparcie zajęć dla dzieci w szkołach i przedszkolach, konspekty lekcji branżowych w gimnazjach i szkołach średnich, wspólne prace nad wynalazkami.

Jeszcze przed przystąpieniem do Klastra, w roku szkolnym 2015/2016, a także obecnie realizowane są przez konsultanta PODN w Wodzisławiu Śl., przy współpracy z wszystkimi szkołami i placówkami dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,  zadania polegające na wspieraniu nowatorskich działań nauczycieli. W ramach współpracy z klastrem była też już prowadzona pomoc w procesach wdrażania eksperymentów i innowacji, organizowanie form wymiany doświadczeń nauczycieli i udzielanie pomocy nauczycielom w opracowywaniu i wdrażaniu programów autorskich.