PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Współpraca z pracodawcami i uczelniami wyższymi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim współpracuje zarówno z uczelniami wyższymi jak i innymi podmiotami, m.in:

1) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

2) Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Cel: współpraca dydaktyczno-naukowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a ZSP w Wodzisławiu Śląskim pozwalająca przybliżyć uczniom kierunki kształcenia na uczelni oraz organizować wykłady i zajęcia zarówno na terenie Uczelni jak i ZSP

 

3) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. J. Tischnera w Krakowie

 

4) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, WZ w Katowicach

 

5) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  • Cel: nawiązanie współpracy w zakresie organizacji na rzecz szkoły przedsięwzięć skierowanych do uczniów szkoły w celu popularyzacji nauk ścisłych i studiów na kierunkach medycznych

 

6) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 

7) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

8) Śląska Sieć Metropolitalna w Gliwicach

 

9) Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

  • współpraca na zasadzie porozumienia w sprawie realizacji programu planowania karier edukacyjnych i zawodowych pt. „Zawodowy debiut”, którego celem jest zapoznanie młodzieży II klas liceów ogólnokształcących ze specyfikacją pracy na określonym stanowisku pracy w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach tego programu uczniowie będą mogli przekonać się, jak wygląda zawód np. lekarza, farmaceuty czy weterynarza, zanim zdecydują się kształcić w danym kierunku.