PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Współpraca z pracodawcami i uczelniami wyższymi

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

1) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  • udział uczniów klas biologiczno-chemicznych w zajęciach laboratoryjnych na uczelni,
  • udział młodzieży w projekcie edukacyjnym- Uniwersytet Licealisty, realizowanym przez Wydział Lekarski, którego celem jest popularyzacja studiów medycznych. Przez cały rok szkolny zakwalifikowani do programu uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych na uczelni przez pracowników naukowo-dydaktycznych ŚUM.

 

2) Politechnika Śląska w Gliwicach

  • współpraca z Wydziałem Matematyki oraz Wydziałem Mechanicznym,
  • udział młodzieży w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów w szkole i na uczelni.

 

3) Uniwersytet Śląski

  • współpraca z Wydziałem Filologicznym, Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziałem Prawa  Administracji, Wydziałem Teologicznym oraz Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 

4) Uniwersytet Opolski

 

5) Akademia Górniczo-Hutnicza

 

6) Sopra Steria

 

7) Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

  • współpraca na zasadzie porozumienia w sprawie realizacji programu planowania karier edukacyjnych i zawodowych pt. „Zawodowy debiut”, którego celem jest zapoznanie młodzieży II klas liceów ogólnokształcących ze specyfikacją pracy na określonym stanowisku pracy w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach tego programu uczniowie będą mogli przekonać się, jak wygląda zawód np. lekarza, farmaceuty czy weterynarza, zanim zdecydują się kształcić w danym kierunku.