PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

„Zielone Pracownie” powstaną w Ekonomiku i na Skalnej

Dziś, 5 czerwca miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Zielone Pracownie". W powiecie wodzisławskim dofinansowanie o łącznej wartości 120 tysięcy złotych otrzymały dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Rydułtowach.

Celem konkursu „Zielone Pracownie” jest utworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie 155 zgłoszeń, z których wybrano 100. Wśród nich są projekty „Pracownia  EKObiom” w wodzisławskim Ekonomiku oraz „Zielona Eko-Strefa na Skalnej” w Rydułtowach. Każda ze szkół otrzyma maksymalną kwotę dotacji, czyli 48 000 zł. Wcześniej WFOŚiGW zorganizował konkurs na opracowanie projektu „Zielonych Pracowni”, w ramach którego obie szkoły dodatkowo otrzymały  po 12 000 zł. Nagrody te zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w projektach.

Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających dofinansowanie odbył się w Ogrodzieńcu. Na miejscu był obecny wicestarosta wodzisławski Tadeusz Skatuła, dyrektor rydułtowskiej szkoły Mirela Szymczak oraz zastępca dyrektora wodzisławskiego Ekonomika Aleksandra Musiał.

 

Wizualizacja pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.:

Wizualizacja pracowni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach: