PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Dziś ostatni dzień rekrutacji do szkół!

Z dniem dzisiejszym mija termin związany z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Właśnie dziś absolwenci gimnazjów oraz klas 8 szkół podstawowych mają ostatni dzwonek na założenie konta w elektronicznym systemie rekrutacji, wprowadzenie ocen końcowych do systemu oraz złożenie wniosku i dokumentów do szkoły I wyboru.

  • Ogłoszenie wyników naboru nastąpi zgodnie z planem, 16 lipca. Wtedy w elektronicznym systemie rekrutacji pojawi się lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

  • Kolejnym krokiem jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminów końcowych. Można to będzie zrobić od 16 do 24 lipca. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły!

 

  • 25 lipca zostanie ogłoszona oficjalna lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Tego samego dnia zostanie również podana informacja o wolnych miejscach.

 

Wszystkie informacje odnośnie szczegółowych terminów, a także opis przebiegu rekrutacji znajdują się w poniższych linkach:

Proces rekrutacjiinformacje i datyPOBIERZ PDF
Poradnik dla kandydatów i ich rodziców autorstwa eksperta firmy VULCAN LINK