PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Dla ucznia i rodzica

Opieka stomatologiczna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH POWIAT WODZISŁAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM:

Opiekę stomatologiczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy  ul. 26 Marca 164 zgodnie
z Porozumieniem nr WO.031.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:

  • w zakresie leczenia:

– badania podstawowe i kontrolne,

– rentgen,

– znieczulenie,

– leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne – zęby od „4” do „8” + światłoutwardzalne – zęby pd „3” do „3” góra i dół),

– leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),

– leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

– usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

  • w zakresie profilaktyki:

– badanie kontrolne,

– usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

– lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

– impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o przyniesienie dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.


Rejestracja czynna od poniedziałku do soboty w godzinach przyjęć wskazanych poniżej. Wizyty należy umawiać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 533 226 155, 32/4554278

Godziny przyjęć w NZOZ „Lexstom”:

  • poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 19.00
  • sobota w godz. od 8.00 do 14.00

Adres: ul. 26 Marca 164, piętro II, pok. 234, Wodzisław Śląski

UWAGA! Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę.