PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Archiwum. Rok 2020

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

MEiN: Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dyrektorom wytyczne, a także pakiety edukacyjne dotyczące organizacji szczepień. MEiN przeznaczyło 100 mln zł na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół. Sytuacja pandemiczna jest ciągle monitorowania, a Ministerstwo na bieżąco informuje o kolejnych działaniach dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Organizacja szczepień - informacja dla dyrektorów szkół

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Nowy punkt sprzedaży biletów okresowych i promocja „Witaj szkoło”

Od 10 sierpnia uruchomiony zostaje kolejny punkt sprzedaży biletów miesięcznych Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej obsługiwanej przez PKS sp. z o.o. w Raciborzu. Bilety będzie można zakupić w punkcie sprzedaży w Jastrzębiu-Zdroju przy al. J. Piłsudskiego 25 (w Małej Galerii – parter przy wejściu). Dodatkowo rusza promocja "Witaj szkoło" na zakup spersonalizowanej elektronicznej karty PKS.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Bezpieczny powrót do szkoły – harmonogram przygotowań do roku szkolnego 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami podejmuje szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach w czasie pandemii. Już od poniedziałku, 2 sierpnia szkoły będą sukcesywnie otrzymywały materiały.