PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Archiwum: Marzec 2020

Podręcznik niejedno ma imię

„Apka zamiast podręcznika” – to nowy projekt Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tzw. POWER. Głównym punktem będą tygodniowe lub dwutygodniowe zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Ich celem będzie nauka języków, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie innych europejskich kultur.