PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

„Ekonomik” i „Jedynka” zyskają bardziej ekologiczne ciepło

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę dot. likwidacji kotłowni węglowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., która zaopatrywała w ciepło nie tylko liceum, ale i pobliski Zespół Szkół Ekonomicznych. Obie szkoły będą korzystać z ciepła sieciowego dostarczanego przez PEC.

Wykonawcą zadania została wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Glimar Sp. z o.o. z Gliwic, która na wykonanie remontu wymiennikowni oraz robót technologicznych umożliwiających odbiór ciepła z sieci ciepłowniczej będzie miała czas do końca października br. Termin zakończenia całej inwestycji, w skład której wchodzi również remont kotłowni, adaptacja instalacji oraz rozbiórka składu opału w budynku liceum, ustalono na koniec kwietnia przyszłego roku. Wykonana zostanie też nowa wentylacja, instalacja przeciwwilgociowa oraz oświetlenie pomieszczeń.

Starosta Leszek Bizoń przy podpisywaniu umowy uzyskał od prezesa firmy Wojciecha Koterwy zapewnienie, że mimo terminu realizacji inwestycji, który przypada na koniec października, w szkole ciepła nie zabraknie. Firma ma bowiem przygotowane rozwiązania na wypadek niespodziewanych sytuacji. O przygotowaniu szkoły zapewniała też dyrektor Liceum Janina Rurek.

Za wykonanie inwestycji wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ok. 1,4 mln zł. Inwestycja będzie objęta przez firmę pięcioletnią gwarancją. Dzisiejsze podpisanie umowy i planowane na najbliższy czas przekazanie placu budowy było możliwe dzięki poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji rady powiatu. Radni zdecydowali wówczas o zwiększeniu finansowania inwestycji po tym, jak z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów odrzucona została oferta najtańszego z wykonawców. Bez zwiększenia finansowania niezbędne byłoby bowiem przeprowadzenie nowego postępowania, a to z kolei byłoby ryzykowne z punktu widzenia możliwości dostarczania ciepła do obu szkół tegorocznej jesieni i zimy.

Umowę w imieniu powiatu podpisali: starosta Leszek Bizoń i dyrektor Liceum im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Janina Rurek. W spotkaniu wzięli udział również wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz członkini zarządu powiatu odpowiadająca resortowo za oświatę Kornelia Newy. Dzięki realizacji zadania z centrum Wodzisławia Śl. zniknie kolejna kotłownia węglowa, a tym samym ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do powietrza.