Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Olimpiada budowlana rozpoczęta!

Olimpiada budowlana rozpoczęta!

Punktualnie o 9:00 w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. rozpoczął się dzisiaj finał centralny XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

olimpiada budowlana

Uczestników powitał starosta Leszek Bizoń, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Czesław Pieczka oraz dr inż. Magdalena Kruk, przewodnicząca czuwającego nad przebiegiem konkursu Komitetu Głównego olimpiady. Rywalizacja o tytuł najlepszego ucznia w dziedzinie budownictwa potrwa do jutra.

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

Cele Olimpiady:
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, kształcąc uczniów między innymi w zawodzie technik budownictwa, od 26 lat zdobywa czołowe lokaty w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Za zjawiskowością sukcesów przemawiają liczby:

 • 115 tytułów laureata OWiUB, nadanych uczniom ZST Wodzisław Śląski spośród 863 tytułów przyznanych w historii Olimpiady,
 • w klasyfikacji szkół podczas Finałów Centralnych nasza szkoła aż 24 razy stanęła na podium, w tym aż 17 razy zajęła miejsce pierwsze, 6 razy – drugie i raz – trzecie miejsce.

Dzięki osiągnięciom w olimpiadach i poziomowi kształcenia, szkoła od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingu szkół średnich organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. W tym roku zaproponowano Zespołowi Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., jako szkole wyróżniającej się z dziedziny wiedzy budowlanej, objęcie roli gospodarza finału ogólnopolskiej XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Stało się tak już po raz drugi. Poprzednio finał olimpiady został rozegrany w Wodzisławiu Śl. równo dziesięć lat temu.

Garść ciekawostek dotyczących finału Olimpiady (za oficjalną stroną konkursu). Uczestnicy zawodów centralnych XXXII OWiUB w Wodzisławiu Śląskim w dniach 11-13 kwietnia 2019 r. to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 44 kolejnych uczestników z listy punktowej, którzy w zawodach II stopnia uzyskali 41,5 i więcej pkt,
 • 74 uczestników spośród 80 zakwalifikowanych uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący po starcie w zawodach III stopnia do nadania tytułu finalisty OWiUB,
 • 46 uczestników to uczniowie klas IV, 32 – uczniowie klas III i 2 – uczniowie klas II,
 • 24 uczniów reprezentowało swoje szkoły w poprzednim Finale Centralnym XXXI OWiUB w Zielonej Górze i wszyscy już uzyskali w ubiegłym roku tytuły laureata OWiUB,
 • 16 uczestniczek reprezentujących 11 szkół z 7 okręgów. Nadal czekamy na pierwsze w historii OWiUB zwycięstwo dziewczyny w Finale Centralnym,
 • 2 szkoły reprezentowane są przez 6 uczestników, 1 szkoła – przez 5 uczestników, 3 szkoły – przez 4 uczestników, 5 szkół – przez 3 uczestników, 10 szkół – przez 2 uczestników i 16 szkół – przez 1 uczestnika.
 • 26 szkół spośród 37 zakwalifikowanych uczestniczyło w ubiegłorocznym Finale Centralnym w Zielonej Górze.
 • 16 reprezentantów okręgu krakowskiego (V.),
 • 10 reprezentantów – okręgu śląskiego (X.),
 • po 8  reprezentantów – okręgów rzeszowskiego (VII.) i zachodniego (XI.),
 • po 7 reprezentantów – okręgów południowo-zachodniego (I.), bydgoskiego (II.) i warszawskiego (VI.),
 • 5 reprezentantów – okręgu lubelskiego (III.),
 • po 3 reprezentantów – okręgów centralnego (IV.), białostockiego (VIII.), gdańskiego (IX.) i szczecińskiego (XII.),
 • 22 uczniów i 8 szkół z woj. małopolskiego,
 • 11 uczniów i 6 szkół z woj. śląskiego,
 • 8 uczniów i 3 szkoły z woj. wielkopolskiego,
 • 6 uczniów i 2 szkoły z woj. lubuskiego,
 • 6 uczniów i 1 szkoła z woj. mazowieckiego,
 • 5 uczniów i 2 szkoły z woj. opolskiego,
 • 5 uczniów i 2 szkoły z woj. lubelskiego,
 • 4 uczniów i 3 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. warmińsko-mazurskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. podlaskiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. łódzkiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. podkarpackiego,
 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. zachodnio-pomorskiego,
 • 1 uczeń i 1 szkoła z woj. dolnośląskiego.

Województwa: pomorskie i świętokrzyskie wcale nie są reprezentowane w Finale Centralnym  XXXII OWiUB.