Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszono kwalifikację wojskową

Ogłoszono kwalifikację wojskową

Kwalifikacja wojskowa na terenie Polski potrwa od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r. Z kolei kwalifikacja wojskowa w powiecie wodzisławskim będzie trwała od 4 maja do 7 czerwca.

Książeczka wojskowa

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

W trakcie kwalifikacji wojskowej określana jest fizyczna i psychiczna zdolność do czynnej służby wojskowej mężczyzn i  kobiet podlegających obowiązkowi oraz osób zgłaszających się jako ochotnicy (ukończyli 18 rż).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast ewidencja i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 2003 roku;
 • urodzeni w latach 1998-2002 – jeżeli nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

 • urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

Ochotnicy:

 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,   jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dokumenty wymagane podczas kwalifikacji wojskowej

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną z ostatniego roku leczenia (jeżeli takową posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby po raz kolejny przystępujące do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową.

Kwalifikacja na terenie powiatu wodzisławskiego odbędzie się:

 1. Miasto Wodzisław Śląski – 04.05.2022 r. – 11.05.2022 r.
 2. Gmina Gorzyce – 12.05.2022 r. – 18.05.2022 r.
 3. Miasto Rydułtowy – 19.05.2022 r. – 23.05.2022 r.
 4. Miasto Radlin – 24.05.2022 r. – 25.05.2022 r.
 5. Gmina Godów – 26.05.2022 r. – 27.05.2022 r.
 6. Miasto Pszów – 30.05.2022 r. – 31.05.2022 r.
 7. Gmina Mszana – 01.06.2022 r. – 02.06.2022 r.
 8. Gmina Marklowice – 03.06.2022 r.
 9. Gmina Lubomia – 06.06.2022 r.
 10. Kobiety – 07.06.2022 r.

Kwalifikacja wojskowa dla obszaru powiatu wodzisławskiego będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 w Wodzisławiu Śl. przy ul. św. Wawrzyńca 1.