POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego (nagroda sport)

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Formy konsultacji:
1) wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe skierowanej
do komórki odpowiedzialnej za konsultację,
2) przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

3. Termin konsultacji: od dnia 30.09.2015 do dnia 15.10.2015 r.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski

Projekt uchwały w załączniku – plik PDF (260 KB)