POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie tzw. „małego grantu”

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy SPARTA CZYŻOWICE oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Weekend z mapą”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

OFERTA (POBIERZ PLIK PDF)