Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi

Starosta Wodzisławski wraz z Zarządem Powiatu zapraszają mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu dot. zmiany statutu PPZOZ.

Konsultacje z mieszkańcami:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na 17 listopada 2022 r.,
 3. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 30 listopada 2022 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego,
 5. Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji,
 6. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Konsultacje z organizacjami z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 2. Formy konsultacji: wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).
 3. Termin konsultacji: od dnia 17 listopada 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śl.

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały Rady Powiatu dot. zmiany statutu PPZOZ (PDF 267 KB)