Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie PCPR o gotowości świadczenia usług społecznych

Ogłoszenie PCPR o gotowości świadczenia usług społecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, realizujące w okresie 01.11.2017 r. – 31.12 2018 r. projekt pn.: MIESZKANIA CHRONIONE SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE w […]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, realizujące w okresie 01.11.2017 r. – 31.12 2018 r. projekt pn.: MIESZKANIA CHRONIONE SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych pod postacią mieszkań chronionych dla 14 osób.

Usługami mogą zostać objęte osoby, które zgodnie z art. 53. 1 Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymagają świadczenia usług całodobowej opieki (wychowankowie rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami).

Informacji można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – Pani Jolanta Podleśny Kierownik Zespołu pomocy instytucjonalnej i postępowań administracyjnych tel. 32/ 454 71 06 wew. 38