Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie o tzw. „małym grancie”

Ogłoszenie o tzw. „małym grancie”

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na zadanie pn.: „Koncert z okazji 100 lecia wybuchu I Powstania Śląskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

POBIERZ – oferta (PDF 945KB)