POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wodzisławskiego w 2017 r.

OGŁOSZENIE – POBIERZ (PLIK .DOC 76 KB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ (PLIK .DOC 48 KB)