Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie o gotowości świadczenia usług społecznych

Ogłoszenie o gotowości świadczenia usług społecznych

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzycach, ralizujące w okresie 01.01.2021 r. – 31.12 2021 r. projekt pn.: "Przystań Piecza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z uwagi na przejście projektu w okres trwałości, ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych pod postacią placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przeznaczonej do maksymalnie 14 osób.logo projektów z udziałem EFS

Usługami mogą zostać objęte osoby kierowane do placówki zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wsieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informacji można zasięgnąć w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach tel. 32 451 11 11 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, p. Sonia Jarecka, el. 32/ 454 71 06 wew. 41.