Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie

Ogłoszenie

W terminie do dnia 16 października 2009 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać swoje propozycje dotyczące organizacji przedsięwzięć o charakterze powiatowym lub ponadpowiatowym do przygotowywanego „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.

Propozycje można przesyłać na adres:  barbara.musik@powiatwodzislawski.pl
Projekt Programu będzie dostępny na stronie internetowej po dniu 21 października 2009 r.