Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Oferta w trybie tzw. małego grantu

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach oferty na realizację zadania publicznego „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r. uznał celowość realizacji zadania.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pobierz:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem Ognisty Ratownik Gorąca Krew (PDF 276 KB)