Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » OD POMYSŁU DO PROJEKTU

OD POMYSŁU DO PROJEKTU

W dniach od 7 do 8 października 2009 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbywały się dwudniowe warsztaty „Od pomysłu do projektu” prowadzone przez Pana Wojciecha Wasilewskiego – trenera kluczowego Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku.

Podczas pierwszego dnia szkolenia omówione zostały doświadczenia z realizacji projektów w poprzednim okresie programowania 2004 – 2006 oraz z obecnego okresu 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem nowowprowadzonych zmian, a także zasady formułowania celów w projekcie i konstruowania budżetu oraz przygotowywania harmonogramu.

Drugi dzień warsztatów obejmował samodzielne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Każdy z uczestników brał udział w przygotowaniu poszczególnych elementów projektu, a następnie prezentował efekty swojej pracy. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwolił na zastosowanie poznanych zasad teoretycznych w praktyce, a wspólne omawianie wniosków umożliwiło identyfikację ewentualnych błędów i ich korektę. Dzięki temu liczne pomysły uczestników warsztatów przerodziły się w konkretne założenia projektowe, które mają szansę na realizację w przyszłości.

Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.