POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Od marca rusza nabór do programu „Aktywny samorząd”

Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON. Wraz z początkiem marca rusza nabór wniosków w ramach modułu pierwszego i drugiego.

naklejka aktywny samorząd

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

Co ważne, w tym roku PFRON znacząco ułatwił osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. Od 1 marca wniosek o dofinansowanie zarówno w ramach modułu pierwszego jak i drugiego będzie można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Poniżej zdania realizowane w ramach MODUŁÓW.

MODUŁ I:

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B;
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych);
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości;
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości;
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego;
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku otrzymają pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 •  utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 •  szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B;
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Możliwa jest również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

MODUŁ II;

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym czyli dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej;
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej(studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe ) przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Kwoty dofinansowania kosztów nauki:

 • opłata za naukę /czesne/- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie
  od daty poniesionych kosztów maks. 4.000 zł
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – maksymalnie 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę  w szkole policealnej lub kolegium
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – maksymalnie 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4.000 zł

UWAGA!!! Wnioski w ramach Moduł II należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.

W ramach MODUŁU II przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:

 • od 1 do 31 marca 2020 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
 • od 1 sierpnia do 10 października 2020 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka „Aktywny samorząd”) lub pod numerem telefonu /32/ 455 14 30 wew. 31 lub 34.