POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Obsługa klientów w Starostwie Powiatowym

Przypominamy w syntetyczny sposób obowiązujące zasady obsługi klientów w wydziałach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. oraz Terenowym Punkcie Paszportowym.

Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU:

Od poniedziałku, 4 maja, wydział został otwarty dla mieszkańców, którzy w godzinach urzędowania (poniedziałek-środa 8:00-15:00, czwartek 8:00-17:00 – z wyłączeniem 14 maja, piątek 8:00-13:00) mogą w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Pszowskiej 92a złożyć osobiście dokumenty czy uzyskać informację o sposobie załatwiania sprawy. Nie oznacza to jednak bezpośredniego dostępu do stanowisk obsługi w referacie prawa jazdy czy rejestracji pojazdów.

Dokumenty można złożyć wyłącznie w okienku, znajdującym się w holu wydziału. Tam zgodnie z kolejnością wpływu będą rejestrowane i przekazywane do stanowisk obsługi. Po załatwieniu sprawy pracownicy WKT będą się kontaktować z zainteresowanymi osobami w celu ustalenia daty i sposobu odbioru dokumentów lub tablic rejestracyjnych. Część dokumentów będzie doręczana w dalszym ciągu za pośrednictwem poczty, jak chociażby przygotowane do odbioru dowody rejestracyjne lub prawa jazdy. Należy zatem wziąć pod uwagę, że nadal nie będzie możliwe załatwienie sprawy na miejscu i ,,od ręki’’.

Z uwagi na przepisy sanitarne w wydziale mogą równocześnie przebywać nie więcej niż 3 osoby. Przypominamy też o konieczności założenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek (będą także dostępne na terenie urzędu). W wydziale będzie też można zdezynfekować ręce. Dodatkowo codziennie między godz. 11:00 a 11:20 będzie następować przerwa techniczna na zdezynfekowanie pomieszczeń.

Kontakt do wydziału:
– informacja: 32 412 09 00
– rejestracja pojazdów: wew. 905, 906,
– prawo jazdy: wew. 904.

POZOSTAŁE WYDZIAŁY:

Pozostałe wydziały realizują zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Miejsce do składania dokumentów (pojemnik) znajduje się na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia wpływu prosimy nadawać w placówkach pocztowych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy posiadać profil zaufany (więcej o profilu TUTAJ). Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków (wykaz banków dostępny jest TUTAJ).

W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia załatwienia sprawy prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail przy każdym składanym wniosku lub piśmie.

Telefony (ul. Bogumińska 2):

 • Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
 • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
 • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

Telefony (ul. Pszowska 92a):

 • Wydział Komunikacji i Transportu:
  – informacja: 32 412 09 00
  – rejestracja pojazdów: wew. 905, 906,
  – prawo jazdy: wew. 904.
 • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
 • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
 • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
 • Wydział Oświaty: 32 453 99 66
 • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

Telefony (ul. Mendego 3):

 • Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  – wydawanie map: tel. 32 453 97 83
  – wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
  – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
  GEO-INFO Delta: https://systherm-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html
  – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

PASZPORTY:

Terenowy Punkt Paszportowy w Wodzisławiu Śl. decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest nieczynny do odwołania. Sprawy paszportowe można załatwić w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, gdzie możliwe są wyłącznie: odbiór paszportu i złożenie wniosku niezbędnego z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00):

 • Katowice – 32 20 77 777, 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,
 • Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 95, 33 813 62 71,
 • Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 22 27, 34 378 22 28.