Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nowy samochód na służbie placówek opiekuńczo-wychowawczych - Powiat Wodzisławski

Nowy samochód na służbie placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dzisiaj oficjalnie został przekazany do pracy w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych nowy samochód. To siedmioosobowy ford tourneo connect. Samochód będzie wykorzystywany w codziennej działalności Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl.

Kobieta i mężczyzna wręczający kobiecie kluczyki do samochodu

Kluczyki do samochodu na ręce dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Michaliny Bizoń przekazał starosta Leszek Bizoń wraz z odpowiedzialną za powiatową pomoc społeczną członkinią zarządu powiatu Krystyną Kuczerą. Towarzyszyła im p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Aleksandra Witoszek.

Samochód kosztował niespełna 160 tys. zł. Jego zakup w całości został sfinansowany z budżetu Pow iatu Wodzisławskiego. Pojazd zastąpi wysłużonego renault trafica z 2008 r., który na liczniku ma już ponad 500 tys. kilometrów przebiegu i od dłuższego czasu wymaga coraz kosztowniejszych napraw. W opinii dyrektor Bizoń zakup nowego samochodu o mniejszych gabarytach niż renault trafic znacząco obniży koszty eksploatacji pojazdu, a także poprawi komfort a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.

Warto wspomnieć, że w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Samorząd Powiatu Wodzisławskiego przebywa obecnie 46 podopiecznych. Nowy pojazd będzie służyć do dowożenia dzieci do szkół, placówek ochrony zdrowia, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek terapeutycznych, specjalistycznych poradni itp. Będzie również wykorzystywany do organizacji wyjazdów rekreacyjnych dla wychowanków podczas wakacji i dni wolnych od nauki.