POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nowy rok szkolny rozpoczęty

1 września, w samo południe, w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim odbyły się powiatowe uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022. Naukę w szkołach Powiatu Wodzisławskiego wznowiło lub rozpoczęło 5745 uczniów, w tym ponad 1260 pierwszoklasistów. W sumie w tym roku szkolnym w powiatowych szkołach funkcjonować będą 253 oddziały.

Punktualnie w samo południe uroczystym apelem i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęto nowy rok szkolny. Zainaugurował go w imieniu starosty Leszka Bizonia wicestarosta Tadeusz Skatuła, który powiedział, że po prawie dwóch latach obostrzeń, dzisiejszy dzień traktuje jako duże święto, nie tylko młodzieży i nauczycieli, ale całej lokalnej społeczności. Z kolei naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner – Solowska powiedziała, że wszyscy tęsknili za pełnymi korytarzami, dzwonkami, rozmowami na przerwach, spotkaniami po szkole. Dodała, że akademia jest wyjątkowa z dwóch względów.

– Pierwszym jest oczywiście rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które budzi w nas nadzieję. Nadzieję na to, abyśmy mogli spędzić ten czas w murach szkoły, bez konieczności przechodzenia w tryb „online”. Drugi to Państwa obecność, bo jest z nami grono wyjątkowych gości

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu, parlamentarzyści, przedstawiciel gmin, jednostek powiatowych, dyrektorzy powiatowych szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, którzy odebrali na uroczystości akt mianowania na wyższy stopień zawodowy, przedstawiciele związków zawodowych, zaproszeni goście. Uczniowie uroczystości mogli oglądać zdalnie z sal lekcyjnych.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na podziękowania dwóm dyrektorom, którzy zakończyli swoje kadencji. Byli to: Jacek Stebel, który zakończył kadencję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Andrzej Skiba, dotychczasowy Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Następnie wręczono powierzenia nowym dyrektorom, którzy zajmą ich stanowiska. Są to Beata Pirogowicz, która od 1 września pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Józef Pierzga, który zajmuje stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Następnie podsumowano wakacyjną pracę nauczycieli, którzy w tym czasie przygotowywali się do uzyskania wyższego stopnia zawodowego. Władze powiatu złożyły gratulacje czterem pedagogom, którzy przeszli kolejne szczeble awansu i wręczyli im oficjalne akty nadania. Są to: Agata Chmielewska – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, Monika Nowik – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Adrian Przewoźnik – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie i Marek Sokół – nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Podczas akademii wręczono także sześciu dyrektorom szkół akty powierzenia stanowiska. Nominacje otrzymali: Danuta Mielańczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Iwona Miler – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Izabela Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, Wojciech Komorek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, Czesław Pieczka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Jarosław Rudol – Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie.

Za zakończenie z programem artystycznym wystąpili gospodarze, czyli uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Fot. PCKZiU