Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nowości w ofercie edukacyjnej powiatu wodzisławskiego

Nowości w ofercie edukacyjnej powiatu wodzisławskiego

Koniec roku szkolnego to okres wytężonej pracy młodzieży szkolnej. Najstarsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają bowiem egzamin maturalny i zawodowy, a gimnazjaliści wybierają szkoły ponadgimnazjalne, do których chcą uczęszczać. Jak co roku powiatowe szkoły we współpracy z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego przygotowały bogatą ofertę kierunków kształcenia. Coś dla siebie znajdą też osoby dorosłe chętne uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje.

W roku szkolnym 2015/2016 powiatowe szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży oferują gimnazjalistom 1600 miejsc w pięćdziesięciu klasach. Wśród nowych kierunków kształcenia, jakie mają ruszyć od września znaleźć można m.in. technika chłodnictwa i klimatyzacji (w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.), technika technologii żywności (w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.), montera mechatronika i montera – elektronika (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie). Planowane jest również uruchomienie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

Technikum chłodnictwa i klimatyzacji jest odpowiedzią na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na poziomie średnim. Pracodawcy wielokrotnie podkreślali, że szeroko pojęte chłodnictwo i klimatyzacja to branża, która bardzo ekspansywnie się rozwija. Młodzi ludzie, fachowcy „chłodniarze”, znajdują zatrudnienie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, samochodowym, a także w firmach, które zajmują się systemami ogrzewania czy chłodzenia budynków. Przedstawiciele branży zwracali wielokrotnie uwagę na fakt, że rynek pracy nie posiada wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, ponieważ absolwenci szkół, kończący pokrewne kierunki, nie posiadają wystarczającej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie chłodniarza. Tymczasem sukces zawodowy w tej branży osiągnąć mogą jedynie ci, którzy potrafią połączyć teorię z praktyką. Z tego powodu lokalne firmy z branży chłodniczej zadeklarowały swoją pomoc w wyposażeniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. w profesjonalną pracownię kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Sukcesem zakończyły się też rozmowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od nowego roku szkolnego w Wodzisławiu Śl. ma ruszyć Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych nastawiona na kształcenie uzdolnionych artystycznie absolwentów szkół podstawowych z całego regionu (najbliższe tego rodzaju placówki znajdują się w Katowicach i Bielsku-Białej). OSSP to placówka o sześcioletnim cyklu kształcenia, dająca wykształcenie w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiająca uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła będzie korzystać z bazy Liceum Plastycznego, m.in. nowoczesnej pracowni malarstwa, rzeźby i rysunku oraz pracowni grafiki komputerowej, a na zajęciach ogólnokształcących – z tabletów i tablic interaktywnych.

Po raz kolejny podejmowana jest również próba reaktywacji technikum w Radlinie. Tym razem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie oferuje kształcenie w zawodzie technika mechanika.

Równie bogatą ofertę kierunków kształcenia oferuje też Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., które jest szkołą przeznaczoną dla osób dorosłych. W PCKU dorośli słuchacze za darmo i w renomowanej publicznej szkole, posiadającej jedną z najlepszych baz dydaktycznych w regionie, mogą uzupełnić wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych czy Policealnej Szkole dla Dorosłych na kierunkach: technik administracji, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej i mienia, technik BHP, technik informatyk, technik masażysta (w systemie wieczorowym), technik archiwista, florysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej czy opiekun osoby starszej. Planowane jest również uruchomienie aż 42 zawodowych kursów kwalifikacyjnych, m.in. sprzedawcy, fryzjera i projektanta fryzur, logistyka, kosmetyczki, archiwisty, montera zabudowy i robót wykończeniowych, murarza, tynkarza, technika dróg i mostów, montera mechatroniki, elektryka, górnika, automatyki przemysłowej, operatora obrabiarek skrawających, florysty, technika żywienia, architekta krajobrazu czy opiekunki środowiskowej.