Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nowe zasady w Wydziale Komunikacji

Nowe zasady w Wydziale Komunikacji

Przedstawiamy krótkie kompendium dotyczące tego, jak załatwiać sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu, w szczególności dotyczące tego, które sprawy można załatwić "od ręki", a w sprawie których trzeba się umówić.

logo powiatu

Osoby planujące w najbliższym czasie rejestrację pojazdu lub wyrobienie pozwolenia czasowego powinny umówić się na wizytę za pomocą internetowego kalendarza wizyt lub telefonicznie pod numerem 32 41 20 905. Można dokonać tego z maksymalnie trzydniowym wyprzedzeniem, wybierając wolny termin.

W umówionym czasie należy zgłosić się do punktu informacyjnego, znajdującego się w holu Wydziału przy ul. Pszowskiej 92a. Spóźnienie mające wpływ na porządek obsługi może spowodować anulowanie wizyty.

Co do zasady, podczas jednej wizyty można zarejestrować jeden pojazdu. Osoby chcące zarejestrować większą liczbę pojazdów proszone są o kontakt telefoniczny. Zostanie wówczas uzgodniona odpowiednia forma załatwienia sprawy.

Wyjaśniamy, że nie ma możliwości rejestracji pojazdu bez wcześniejszego umówienia się. W przypadku przybycia do wydziału komunikacji bez ustalonego wcześniej terminu, zostanie on zaproponowany, a klient zostanie poproszony o przybycie do wydziału w ustalonym dniu i godzinie.

W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy, aby przekazać stosowną informację telefonicznie. Zwolnione w ten sposób terminy będą udostępniane innym osobom.

Informujemy, że inne sprawy należące do zadań wydziału komunikacji, jak wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, odbiór dowodu rejestracyjnego po czasowej rejestracji, wpisy adnotacji urzędowych do dowodów rejestracyjnych (HAK, GAZ, VAT, TAXI), wyrabianie wtórników tablic rejestracyjnych oraz sprawy z zakresu praw jazdy załatwiane są od ręki i nie ma konieczności ani możliwości umawiania się za pośrednictwem kalendarza wizyt.

Nadmieniamy, że dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zaświadczenia lub decyzje administracyjne wydział dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że strona zastrzeże inaczej podczas składania wniosku. Tablice rejestracyjne należy odbierać osobiście w siedzibie urzędu w terminie uzgodnionym z urzędnikiem zajmującym się Państwa sprawą.

Przypominamy równocześnie, że w punkcie informacyjnym w hallu wydziału można uzyskać jedynie ogólne wyjaśnienia dotyczące sposobu załatwienia sprawy. Merytoryczne decyzje podejmują upoważnieni urzędnicy zajmujący się Państwa sprawą w toku postępowania administracyjnego.