Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nowa ustawa o prawach konsumenta - Powiat Wodzisławski

Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa:

  1. Obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług;
  2. Prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna);
  3. Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku;
  4. Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży;
  5. Wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.

Źródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego. Broszurę można pobrać ze www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl,.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, i zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi i konsekwencjami, jakie wynikają z ich wprowadzenia. Strona będzie sukcesywnie aktualizowana o sekcję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz multimedia.