POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Nieruchomości do dzierżawy

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm., informuje, że zamierza oddać w dzierżawę powierzchnie użytkowe oraz powierzchnie ogrodzeń i budynków, a także powierzchnie gruntu, znajdujące się w zasobie Powiatu Wodzisławskiego.

Wykaz powierzchni przeznaczonych do oddania w dzierżawę został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 i w siedzibie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 oraz na stronach internetowych: www.powiatwodzislawski.pl, http://bip.powiatwodzislawski.pl oraz http://pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl

Wykaz powierzchni przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.

Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 11

 1. KW 50425, działka 2327/58.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 2 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Lokale i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Radlin ul. Orkana 10

 1. KW 47443-W, działka 610/29
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę:
  2.1. I piętro: lokal użytkowy o powierzchni podstawowej 15,82 m2 oraz 6,75 m2 powierzchni dodatkowej,
  2.2 I piętro: lokal użytkowy o powierzchni podstawowej 16,23 m2 oraz 5,83 m2 powierzchni dodatkowej,
  2.3 powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3-kondygnacyjny, 3-klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie):
  8.1. powierzchni podstawowej do wydzierżawienia z pkt. 2.1.,2.2 związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 12,00 zł miesięcznie + 23% VAT,
  8.2 powierzchni podstawowej do wydzierżawienia z pkt. 2.1.,2.2 nie związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 25,00 zł miesięcznie + 23% VAT,
  8.3 powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT,
  (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości)
  8.4 cena powierzchni dodatkowej z pkt. 2.1.,2.2 wynosi 8,00 zł miesięcznie + 23% VAT,
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Lokale i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust.1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Radlin ul. Orkana 8

 1. KW 53001, działka 609/29
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam,
 3. Budynek częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny, 2-klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2: powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT (plus postąpienie, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Jastrzębie-Zdrój ul. Podhalańska 15

 1. KW 15373, działka 1781/187.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę:
  2.1. Lokal o powierzchni podstawowej – 16,60 m2,
  2.2 Lokal o powierzchni podstawowej – 17,28 m2,
  2.3 Lokal o powierzchni podstawowej – 50 m2,
  2.4 Lokal o powierzchni podstawowej – 9,36 m2,
  2.5 powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym. Wykonany z konstrukcji betonowej prefabrykowanej.
 4. Nieruchomość, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój położona jest w terenach oznaczonych symbolem P – strefa przemysłowo-usługowa(większość nieruchomości) oraz IK – strefa infrastruktury komunalnej. Działka uzbrojona jest w wodę, gaz, prąd, telefon i kanalizację, oświetlona lampami jarzeniowymi na słupach.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy,
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie):
  8.1 powierzchni podstawowej do wydzierżawienia z pkt. 2.1., 2.2., 2.3.,2.4., nie związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 25,00 zł miesięcznie + 23% VAT,
  8.2 powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Lokale i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę. Lokal 2.3 wolny od 01.05.2021 roku.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy

Syrynia ul. Krzyżowa 9

 1. KW 51242, działka 1221/65.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę:
  2.1 Ogródek działkowy:  o powierzchni  500 m2.
  2.2 Powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Teren przeznaczony w dzierżawę jako ogródki działkowe, nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 5. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 7. Cena wywoławcza czynszu za 1 ar powierzchni do wydzierżawienia oraz cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie):
  7.1 związanej z dzierżawą ogródka działkowego wynosi 100,00 zł rocznie + 23% VAT,
  7.2 powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT,
  (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 8. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany rok.
 9. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 10. Tereny i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. XXX lecia 60

 1. KW 31745, działka 2705/249, 2569/255.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Lokale i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust.1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

 1. KW 46930, działka 1789/138
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 2 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. św. Wawrzyńca 1

 1. KW 49139, działka 619/16, 624/16.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 2 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Żeromskiego 18a

 1. KW 469929, działka 1891/138.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę:
  2.1 powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek częściowo podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Lokale i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Leszka 10

 1. KW 41032, działka 3025/283.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek częściowo podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 2 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 7. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 8. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 9. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 10. Lokale i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Chrobrego 110

 1. KW 51342, działka 270.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 45

 1. KW 51290, działka 1018/219.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30A

 1. KW 14301, działka 3309/34.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 2 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele związane z rehabilitacją społeczną i zawodową a także na cele związane z polityką społeczną.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30B

 1. KW 59315, działka 3308/35.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 4 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele związane z rehabilitacją społeczną i zawodową a także na cele związane z polityką społeczna.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30C

 1. KW 14301, działka 3309/34.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek 2– kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele związane z rehabilitacją społeczną i zawodową.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Gołkowice ul. Strażacka 1

 1. KW 51609, działka 1644/127.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek częściowo podpiwniczony, 2 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Gorzyce ul. Raciborska 48

 1. KW 50040, 12858, działka 955/21, 957/21.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Lubomia ul. Parkowa 2

 1. KW 51697, działka 1481/92.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam,
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2:
  8.1 powierzchni podstawowej do wydzierżawienia z pkt.2.2 związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 9,54 zł miesięcznie + 23% VAT,
  8.2 powierzchni dodatkowej do wydzierżawienia z pkt. 2.1.i 2,2 związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 6,90 zł miesięcznie + 23% VAT,
  8.3 powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT(plus postąpienie), (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Marklowice ul. Zana 3

 1. KW 25343, działka 567/30
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Rogów ul. Parkowa 10

 1. KW 51207, działka 204/30
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Skrzyszów ul. Wyzwolenia 10

 1. KW 51208, działka 1485/153.
 2. Powierzchnia do oddania w dzierżawę: powierzchnie ogrodzeń i budynku oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan. i elektryczną.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych lub inną nieuciążliwą dla pacjentów i dla personelu.
 5. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie): powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT, (cena nie uwzględnia opłat za media, podatków, ubezpieczeń i opłat związanych z używaniem nieruchomości).
 9. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 10. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 11. Powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.

Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51

 1. KW 51083, działka 2520/145
 2. Powierzchnie do oddania w dzierżawę:
  2.1 Ogródek działkowy nr 07 o łącznej powierzchni 146,38m2 (w tym 125,60m2 powierzchni podstawowej oraz 20,78m2 powierzchni wspólnych). Na terenie ogródka działkowego pozostawiono mienie, za które należy uiścić opłatę poprzedniemu dzierżawcy w wysokości 5.000,00 zł.
  2.2. powierzchnie ogrodzenia oraz gruntu celem umieszczenia nośnika reklam.
 3. Teren przeznaczony w dzierżawę jako ogródki działkowe. Termin zagospodarowania powierzchni – po podpisaniu umowy.
 4. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 6. Cena wywoławcza czynszu za 1 ar powierzchni do wydzierżawienia oraz cena wywoławcza czynszu za 1 m2 (plus postąpienie):
  6.1 powierzchni związanej z dzierżawą ogródka działkowego wynosi 100,00 zł rocznie + 23% VAT,
  6.2 powierzchni pionowej nośnika reklamowego wynosi 23,00 zł miesięcznie + 23%VAT.
 7. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury.
 8. Cena czynszu po upływie każdego roku kalendarzowego wzrasta automatycznie według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 9. Ogródki działkowe i powierzchnie na nośniki reklam przeznaczone są do oddania w dzierżawę.
 10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.