POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Niemiecki ma klasę

Uczniowie Liceum im. Noblistów Polskich w Rydułtowach po raz drugi biorą udział w ogólnopolskim projekcie prowadzonym przez Instytut Geothego w Warszawie.

Patronat honorowy nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą przedsięwzięcie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Celem projektu jest nie tylko wzrost umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, ale też aktywizacja społeczna młodzieży. W tym celu realizuje ona różne przedsięwzięcia towarzyszące nauce języka.

Grupę projektową w rydułtowskim liceum stanowi 32 uczniów z klas I-III, którzy wspólnie uczą się języka niemieckiego na zajęciach dodatkowych, korzystając z pomocy dydaktycznych przekazanych przez Goethe-Institut. Wcześniej nauczyciel liceum wziął udział w dedykowanym projektowi szkoleniu zorganizowanym w Warszawie. W ramach zajęć młodzież dokonuje zmian w aranżacji klasy, w której uczestniczy w zajęciach. Co ciekawe, począwszy od projektu aż po jego wykonanie uczniowie komunikują się ze sobą w języku naszych zachodnich sąsiadów.

Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego. W jakim stopniu udało się to osiągnąć w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach dowiemy się wiosną. Wtedy bowiem poznamy nową aranżację szkolnej pracowni językowej.

niemiecki-ma-klase niemiecki-ma-klase