Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nauka dla młodzieży z Ukrainy – Навчання для молоді з України – Обучение для молодежи из Украины

Nauka dla młodzieży z Ukrainy – Навчання для молоді з України – Обучение для молодежи из Украины

Informacja dla młodzieży ukraińskiej w wieku 14-18 lat. Інформація для української молоді віком 14-18 років. Информация для украинской молодежи 14-18 лет

Infografika w języku rosyjskim o szkole dla młodzieży z Ukrainy

PL: Wszystkie osoby zainteresowane nauką w szkole ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego informujemy, że od 4 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim (Tischner Wodzisław), uruchomiony zostanie oddział przygotowawczy z dodatkowymi lekcjami języka polskiego.

UA: Запускаємо школу для молоді з України з додатковими уроками польської мови. Навчання буде проводитися в школі: Друга середня школа професора Юзефа Тішнера у Водзіславі Шль. ul.Wyszyńskiego 39, Тель. 32 455 22 28. Уроки розпочнуться 4 квітня.

RUS: Мы открываем школу для молодежи из Украины с дополнительными уроками польского языка. Обучение будет проводиться в школе: Вторая средняя школа профессора Юзефа Тишнера в Водзиславском замке. Ул. Вышинского 39, тел. 32 455 22 28. Занятия начнутся 4 апреля.

Infografika o szkole dla młodzieży ukraińskiej