Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nasz powiART w Galerii Foyer w Katowicach

Nasz powiART w Galerii Foyer w Katowicach

Wczoraj w przestrzeni Galerii Foyer Teatru Śląskiego w Katowicach ponad 300 osób obejrzało wernisaż prac graficznych podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach, Bractwa Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego w Gorzycach oraz Stowarzyszenia „Pokochaj mnie” w Gorzyczkach.

Podczas wystawy zaprezentowane zostały prace przygotowane w ramach projektu „Graficzny świat”. Dzieła wykonane zostały techniką mieszaną, łączącą collage, druk wypukły, rysunek i cyfrową obróbkę fotografii. – We współczesnej sztuce na nowo definiujemy granice, które wyznaczają nowy układ form , które tradycyjne wiązane są z dziełem sztuki. Tam zaś gdzie pojawia się nowa forma, z reguły ujawnia się również nowa treść. A zatem rola artysty jest przede wszystkim tworzenie, a nie odtwarzanie – mówi dr hab. Franciszek Nieć, który sprawował opiekę artystyczną nad wystawą.

Honorowy patronat objął Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła. W jego imieniu głos zabrała Grażyna Durczok, Sekretarz Powiatu, która podkreśliła, że organizując i wspierając tego rodzaju inicjatywy, Powiat Wodzisławski stawia przede wszystkim na rozwój więzi międzyludzkich, a tym samym na integrację społeczną. – W imieniu władz i społeczności naszego powiatu chciałabym gorąco podziękować organizatorom i prowadzącym projekt „Graficzny świat” za tę piękną inicjatywę oraz za wszelkie inne przejawy zaangażowania na rzecz osób niepełnosprawnych i działania daleko wykraczające poza ramy codziennej pracy zawodowej – dodała Grażyna Durczok.

Wystawę można oglądać przez najbliższy miesiąc.