Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Najdłuższa lekcja przerwana

Najdłuższa lekcja przerwana

Jak poinformował Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w związku ze zmniejszającą się liczbą uczestników oraz w trosce o zdrowie uczniów biorących udział w „Najdłuższej lekcji języka polskiego”, będącej próbą pobicia rekordu Guinnessa wczoraj podjęto decyzję o przerwaniu przedsięwzięcia w 49 godzinie jego trwania. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niełatwym wydarzeniu za ogromne zaangażowanie w upowszechnianie historii i kultury naszego regionu.

Przypomnijmy, że w trakcie „Lekcji” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział m.in. w debacie oksfordzkiej dot. Śląska, a także spotkali się z wieloma interesującymi osobistościami świata kultury, nauki i polityki. Uczniów odwiedził m.in. były dyrektor szkoły, obecnie poseł na Sejm, Ryszard Zawadzki, a także Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Eugeniusz Wala.

Wydarzenie zorganizowano w ramach Edukacji Regionalnej Unii Europejskiej: „Wszystko kim jestem – Tobie zawdzięczam…” Honorowy patronat nad projektem objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek. Z kolei patronat naukowy objęły Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.