Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy nadesłać do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub złożyć osobiście w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032, Katowice, ul. Jagiellońska 25, pokój 119 stanowisko 5 i 6), w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2010 r.

Pobierz informację.