Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nagrody czekają na twórców

Nagrody czekają na twórców

Do 15 października można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2011 roku oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków.

15 października br. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Wyróżnienia te przyznawane są w trzech kategoriach: artystycznej, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz dla młodych twórców – po trzy nagrody w wysokości 5 000 zł w każdej z nich. Nagrody mogą otrzymać osoby indywidualne.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne, uczelnie wyższe oraz środowiska kulturotwórcze.

Również do 15 października można składać wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Wyróżnienia te mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne lub prawne (z wyjątkiem muzeów) za realizację wyróżniających się prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie naszego województwa. Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił dwie nagrody w wysokości 5 000 zł każda, które przyznane będą osobom fizycznym za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych. Nagroda przyznana instytucji ma charakter honorowy.

Wnioski o przyznanie wszystkich nagród składać należy w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej) do 15 października 2011.

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania nagród można pobrać TUTAJ.