POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Warto wiedzieć

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Kapituła XX edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora Fundacji Kronenberga zaprasza do rekomendowania kandydatów do nagrody za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagrodę przyznaje się za:

  1. Szczególne osiągnięcia dokonywane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
  2. Całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego,

w następujących dziedzinach:

  • działalność muzealna,
  • działalność archiwalna,
  • działalność konserwatorska,
  • działalność biblioteczna,
  • utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego,
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nominacji mogą dokonać członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji, a także instytucje kultury lub też – z ich rekomendacją – osoby fizyczne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji. Wnioski przyjmowane są do 26 października 2018 r.

Zapraszamy do rekomendowania kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia.