POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nabór wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie § 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 371 z późn. zm.).

pieniądze

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę wyłącznie w formie elektronicznej do 15 kwietnia 2022 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Pomoc finansową będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności.

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, których przychód z ww. działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.

Dotacji nie będzie można udzielić jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć przez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Informacji w sprawie naboru wniosków udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim pod numerami telefonów: 32 459 29 45, 32 459 29 43.

Dodatkowo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/ utworzona została specjalna zakładka zawierająca szczegółowe informacje o nazwie „Tarcza Antykryzysowa COVID-19”.