POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nabór do wojskowej służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje o naborze ochotników do służby przygotowawczej, którzy nie odbyli wcześniej służby wojskowej.

żołnierz

Obecnie poszukiwane są osoby spełniające następujące warunki:

  • wiek co najmniej 18 lat
  • obywatelstwo polskie
  • zdolność do czynnej służby wojskowej – kat. A
  • niekaralność
  • wykształcenie minimum gimnazjalne.

Szkolenie do służby przygotowawczej odbędzie się od 14 września do 18 grudnia 2020 r. oraz od 29 września do 18 grudnia 2020 r.

Więcej pod adresem: https://wkurybnik.wp.mil.pl/pl/pages/charakterystyka-rekrutacja/