POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do 18 stycznia organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

logo-Powiat

Działając na podstawie Uchwały nr XIV/152/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z § 1 ust.1 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim Rada składa się z 8 członków:

dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu wodzisławskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata poprzez poprawne wypełnienie formularza Karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Karta zgłoszenia kandydata dostępna jest TUTAJ oraz można ją otrzymać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92a)

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 18 stycznia 2020 r.

Karty zgłoszenia źle lub niekompletnie wypełnione podlegają odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia lub poprawienia. Nieprawidłowo zgłoszony kandydat nie będzie brany pod uwagę przy sporządzaniu wykazu imiennego osób zgłoszonych na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Organizacje będą wybierały swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w głosowaniu tajnym, które zostanie przeprowadzone po zakończeniu naboru kandydatów/kandydatek.