POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Na konwencie starostów o planie transformacji województwa oraz potrzebach zdrowotnych

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń.

Konwent Starostów Województwa Śląskiego w Pszczynie 21.10.2021, na zdjęciu uczestnicy spotkania widok z góry na salę obrad

Podczas konwentu omawiano zapisy „Planu Transformacji dla Województwa Śląskiego na lata 2022-2026”, którego inicjatorem jest strona rządowa. Śląscy starostowie zdecydowali o wniesieniu uwag i propozycji do dokumentu. Znaczną część poświęcono przede wszystkim kwestiom zdrowotnym. Mówiono m.in. o urealnieniu wyceny procedur medycznych, potrzebach inwestycyjnych w szpitalach, a także problemach kadrowych placówek medycznych.

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, starosta bielski Andrzej Płonka, podkreślał, że jednym z największych problemów służby zdrowia jest brak lekarzy i pielęgniarek.

– Trzeba wzmocnić kształcenie, co wymaga porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a ministrem edukacji. Musimy też powiedzieć uczciwie, ile w danym szpitalu, w zależności od stopnia referencji wynosi wycena świadczeń. Jeżeli nie będą one wycenione właściwie, będziemy dalej w każdym szpitalu generować starty. Szpitale są dzisiaj na skraju przepaści – mówi Andrzej Płonka.

Starostowie sugerowali też, by do planu transformacji wprowadzić zapisy dotyczące profilaktyki nowotworów czerniaka, płuc, jelita grubego. Podkreślali, że COVID-19 zmienił znacząco mapę potrzeb zdrowotnych województwa śląskiego i ta, tworzona w 2019 roku wymaga aktualizacji. Proponowano także, by w ramach planu transformacji zapisać środki dla szpitali na stypendia dla lekarzy, którzy robią w nich specjalizację. Opracowane przez starostów propozycje zostaną w przyszłym tygodniu przekazane Radzie ds. Potrzeb Zdrowotnych przy wojewodzie śląskim.

Starosta wodzisławski Leszek Bizoń wskazuje, że kwestią problematyczną okazują się również plany dotyczące centrów zdrowia psychicznego. Miałyby one powstać i funkcjonować na poziomie powiatów. Śląscy starostowie zwracali jednak uwagę na podstawowy problem, jakim jest brak specjalistycznych kadr. Już dzisiaj dostęp do lekarzy psychiatrów, zwłaszcza psychiatrów dziecięcych jest bardzo trudny. Mało realne są zatem plany utworzenia w każdym powiecie centrum zdrowia psychicznego, ponieważ nie będzie komu w nich udzielać pomocy.

Dyskutowano ponadto na temat rządowego programu cyfryzacji samorządów. Ze środków Unii Europejskiej Polska otrzymała 2,1 mld euro na cyfryzację jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych. Środki będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa używanych w lokalnych urzędach systemów informatycznych. O granty w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł mogą ubiegać się jednak tylko gminy. Starostowie zauważyli, że zapomniano o powiatach. Jest to niezrozumiałe, ponieważ usługi dla mieszkańców świadczone przez powiaty – w geodezji, architekturze czy komunikacji są zinformatyzowane i wymagają ciągłych aktualizacji. Konwent przekaże w tej sprawie stanowisko.

Wspólne stanowisko dotyczyć będzie także podwyżek cen gazu i prądu.

Na podstawie: „Śląscy starostowie z propozycjami ws. potrzeb zdrowotnych”, https://www.powiat.pszczyna.pl/aktualnosci/7900-slascy-starostowie-z-propozycjami-ws-potrzeb-zdrowotnych, dostęp: 21.10.2021; oprac. BKI

Zdjęcia: Marcela Grzywacz, Starostwo Powiatowe w Pszczynie