POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Most w Syryni już przejezdny

Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim, od dzisiaj otwarty dla ruchu został odcinek ul. Raciborskiej w Syryni, na którym prowadzone były prace związane z przebudową obiektu mostowego.

most w Syryni

W ubiegłym roku za ok. 900 tys. zł Powiat wyremontował most w Syryni w ciągu ul. Raciborskiej, na wysokości siedziby Powiatowego Zarządu Dróg. W tym roku, dzięki pozyskanej dotacji z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, wyremontowano most w przebiegu tej samej drogi, tyle że nad linią kolejową nr 192. Prace prowadzone były od końca lipca na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 936 (ulica Bukowska) a ul. Łucjana Wendelbergera, prowadzącą do Nieboczów. Przebudowa polegała na wzmocnieniu i poszerzeniu istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu, naprawie przyczółków oraz wykonaniu nowych murów oporowych. Prace te pozwoliły na podniesienie nośności obiektu oraz wydzielenie w jego przekroju chodników. Koszt przedsięwzięcia to ok. 1,2 mln zł, z czego połowa pochodzi z budżetu państwa z dotacji pozyskanej przez zarząd powiatu. Wykonawcą zadania była wyłoniona w przetargu firma Detal Mosty Piotr Włoch Krzysztof Grodzicki s.c. z Sułkowic